ثبت نام کلاس آموزشی
31
آگوست

ثبت نام کلاس های هواساز ترم زمستان

ثبت نام کلاس های هواساز ترم زمستان در مرکز فنی و حرفه ای کشور آغاز گردید. این کلاس ها به مدت زمان سه روز برگزار شده و در انتها به افرادی که حائز نمره ی قبولی شده اند مدرک رسمی فنی و حرفه ای اعطا خواهد شد. گفتنی است سر فصل های تدوین شده کلاس آموزشی هواساز منطبق بر کلاس های آموزشی رجین سوئد می باشد.

شرح استاندارد آموزش شايستگی :
راه اندازی سیستم کنترل هوشمند هواساز یکی از شایستگی های حوزه کنترل و ابزار دقیق می باشد و شامل کارهای انتخاب هواساز ، تجهیزات قابل کنترل و کنترلر ، نصب و راه اندازی نرم افزار E Tool ، تنظیم نرم افزار Etool بر اساس نوع هواساز ، تنظیمات خاص نرم افزاری بر اساس نوع هواساز (یخ زدگی،رطوبت زن و …) ،تنظیمات عملکردی نرم افزار برای بخش های سیستم هواساز، نصب تجهیزات ابزار دقیقی بر روی هواساز،اجرای عملیات سیم کشی ،راه اندازی سیستم هوشمند کنترل هواساز، تنظیم بسترهای ارتباطی رایج و کاربردی در اتوماسیون ساختمان،تست و عیب یابی سیستم کنترلی هواساز میباشد و با مشاغلی از قبیل کارور plc در ارتباط است .

برنامه زمان بندی آموزش به شرح زير اعلام می گردد:

۱٫ انتخاب هواساز، تجهیزات قابل کنترل و کنترلر Regin .
۲٫ نصب و تنظیم نرم افزار E Tool Corrigo .
۳٫ انجام تنظیمات خاص نرم افزاری بر اساس نوع هواساز.
۴٫ انجام تنظیمات عملکردی نرم افزار برای بخش های سیستم هواساز.
۵٫ نصب تجهیزات ابزار دقیق بر روی هواساز.
۶٫ اجرای عملیات سیم کشی.
۷٫ راه اندازی سیستم هوشمند کنترل هواساز.
۸٫ انجام تنظیمات بسترهای ارتباطی رایج و کاربردی در اتوماسیون ساختمان.
۹٫ تست و عیب یابی سیستم کنترلی هواساز.

برای ثبت نام کلاس های هواساز از لینک ثبت نام استفاده نمایید.