تفاهمنامه همکاری آموزشی با مرکز تربیت مربی
26
ژوئن

تفاهمنامه همکاری با مرکز تربیت مربی

تفاهمنامه همکاری آموزشی با مرکز تربیت مربی
روز چهارشنبه پنجم تیر ماه جاری جناب آقای گوران مدیر بخش کنترل و مدیریت انرژی شرکت رجین سوئد،
و مهندس هاشمی مدیرعامل، مهندس شرکا مدیر فنی و مهندس قاسمی مدیر آموزش شرکت آریا آتسز از مرکز تربیت مربی و پژوهشهای سازمان فنی و حرفه ای کشور بازدید بعمل آوردند.

آقای داود حبیب زاده مسئول گروه آموزشی الکترونيک ، کنترل و انرژی های تجديد پذير مرکز با اعلام این خبر گفت : پیرو اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه آموزشی فی مابین مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت اتوماسیون ساختمان آریا آتسز، جناب آقای گوران مدیر بخش کنترل و مدیریت انرژی شرکت رجین سوئد جهت آغاز همکاری در زمینه تدوین و آموزش سیستم های کنترل و مدیریت انرژی و هوشمند سازی سیستم های تاسیسات سرمایش و گرمایش بازیدی از مرکز تربیت مربی داشت.

همچنین در این تفاهمنامه همکاری با مرکز تربیت مربی طرفین به معرفی برنامه و بیان اهداف خود از این همکاری پرداختند، همچنین مدیر بخش کنترل و مدیریت انرژی شرکت رجین سوئد به تشریح فعالیت های شرکت متبوع خود در اروپا و سراسر جهان بیان پرداخت و از علاقمندی خویش جهت تدوین پودمان و آموزش سیستم های مرتبط با کنترل و اتوماسیون تجهیزات سرمایش ، گرمایش و هواساز ادارات ، منازل و کارخانجات خبر داد .
برای کسب اطلاعات تکمیلی لینک خبر را مطالعه نمایید.
با توجه به انعقاد این تفاهمنامه کلیه ی کلاس های آموزشی شرکت در کارگاه تجهیز شده در مرکز تربیت مربی برگزار خواهد شد
و به شرکت کنندگان در صورت قبولی در آزمون گواهی نامه مشترک با سازمان فنی و حرفه ای اعطا خواهد شد.
اطلاعات تکمیلی کلاس ها در بخش آموزش های سایت قابل دسترسی می باشد.