03
اکتبر

کمستراپ

معرفی شركت Kamstrup

شركت Kamstrup دانمارك بعنوان مطرح ترين شركت كنتورساز اروپايی از سال ۱۹۴۶ در زمينه ساخت انواع كنتورهای برق، آب و انرژی ميترهای گرمايشی و سرمايشی فعاليت دارد.

از جمله محصولات اين شركت می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

– كنتور هوشمند آب (گرم و سرد)

– انرژي ميترهای گرمايش و سرمايش هوشمند

-كنتور هوشمند برق

– كنتورهوشمند گاز

يكی از بارزترين ويژگی اين محصولات بهره گيری از تكنولوژی التراسونيك جهت اندازه گيری دبی می باشد.

تلفن های تماس :

+45 89 93 10 01

سایت شرکت

www.kamstrup.com

ایمیل

info@kamstrup.dk