برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09031661083

Wireless receiver with Modbus communication, 32 sensors and detectors

Modbus receiver that can pair with up to 32 digital or analogue sensors