برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09031661083

Wireless receiver with Modbus communication, 16 sensors and detectors

Handles up to 16 sensors