برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09031661083

Transformer, 75 VA, wall mounting

Transformer with replaceable fuses on both poles of the secondary side