برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09031661083

Transformer, 60 VA, wall mounting

Transformer with replaceable fuses on both poles of the secondary side. Overload and short-circuit proof