برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09031661083

Wireless outdoor temperature sensor

Sensor for outdoor temperature measurement