توضیحات پروژه

احداث ساختمان موزه بانک ملّی ایران که پیش از این محل استقرار صندوق پس انداز بانک بود، در ۲۵ تیر ۱۳۱۲ آغاز شد و در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ به بهرهبرداری رسید. این بنا جزو نوادر و یکی از خاص ترین معماری های ایران و تهران قدیم محسوب می شود. این بنا توسط «هنریش» از اتباع آلمانی طراحی و توسط حاج حسین معمار ساخته شده است که تلفیقی از معماری ایرانی زمان هخامنشی و معماری اروپایی محسوب میگردد و آثار برجسته ای را از دوران های مختلف تاریخ کشور از سکه و جواهرات گرفته تا آثار هنری هنرمندان به نام در خود جای داده است که نمایش این آثار به مردم یک رخداد و رویدادی مهم در عرصه هنر و تاریخ ایران و زمینه ساز پاسداری از فرهنگ و تمدن کشور محسوب می شود و نشانگر هویت تاریخی و ارزشمند بانک است.
این ساختمان در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۹ به شماره ۲۹۳۰ در میراث فرهنگی به ثبت رسید.
در سالهای اخیر با توجه به جایگاه ویژه ساختمان صندوق پس انداز بانك ملّی ایران در بین آثار ثبت شده میراث فرهنگی و با دیدگاه عمومی كردن بازدید از اشیاء موزه بانك ملّی ایران، مدیران بانك برآن شدند تا این ساختمان را كه خود یك اثر ملّی است به موزه تبدیل كرده و اشیاء گرانقیمت و گنجینه های ارزشمند بانك را در آن برای عموم قابل بازدید كنند.
در این موزه با توجه به وجود آثاری فاخر و لزوم مراقبت از آن ها تمامی مولفه های موجود مانند میزان نور ، میزان رطوبت و دما و همچنین سرقت این آثار ما را بر این داشت تا با استفاده از تجهیزات با کیفیت سیستم ها را طراحی کنیم تا بهترین محیط برای این آثار فراهم گردد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• کنترل تمامی سیستم های روشنایی موزه با استفاده از پروتکل Dali
• مانیتور کردن مقدار رطوبت و دمای تمام ویترین ها
• طراحی سیستم اعلام هشدار برای باز بودن درب ویترین ها و همچنین وارد نمودن شوک بر آن ها
.