برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09031661083

MMU

U-Tube manometer

Traditional U-tube manometer with easy zero point calibration