برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09031661083

Wireless room temperature and humidity sensor

High quality room temperature and humidity sensor within the Regin Go Wireless concept. The sensor only works together with RCW-M32