برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 02188675313

محصولات اچ کی

hkinstruments_ylakuva_ristikko-300x250

Differential pressure transmitters

hk_instruments_indoor_air-300x250

Air flow and velocity transmitters

hkinstruments_ylakuva_parkkihalli-300x250

Pressure and flow controllers

hkinstruments_ylakuva_vesi-300x250

Modbus products

hkinstruments_ylakuva_ristikko-300x250

Carbon dioxide transmitters

hk_instruments_indoor_air-300x250

Humidity transmitters

hkinstruments_ylakuva_parkkihalli-300x250

Carbon monoxide transmitters

hkinstruments_ylakuva_vesi-300x250

Filter alerts