برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09031661083

Smoke detector for duct mounting, ionisation

Single-tube detector including 600 mm venturi tube