برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09031661083

Control units for smoke detectors

Control unit for smoke detectors. Provides power supply and alarm handling for smoke detectors, with or without service alarm. Two relay contacts for alarm handling