17
مارس

تغییر محل دفتر

به اطلاع مشتریان گرامی میرساند که دفتر شرکت آریاآتسز از ابتدای سال ۱۴۰۱ به آدرس جدید ذیل منتقل میگردد

تهران- خیابان مطهری – بعد از خیابان ترکمنستان – پلاک۲۳- واحد۲۴

شماره تماس های قبلی شرکت همچنان پاسخگو بوده و شماره های جدید نیز به شرح ذیل میباشد:
۸۸۴۲۷۶۷۱-۲ / ۸۸۴۱۵۵۳۸ / ۸۶۰۲۰۹۹۴