26
ژوئن

تفاهمنامه همکاری آموزشی با مرکز تربیت مربی

روز چهارشنبه پنجم تیر ماه جاری جناب آقای گوران مدیر بخش کنترل و مدیریت انرژی شرکت رجین سوئد، و مهندس هاشمی مدیرعامل، مهندس شرکا مدیر فنی و مهندس قاسمی مدیر آموزش شرکت آریا آتسز از مرکز تربیت مربی و پژوهشهای سازمان فنی و حرفه ای کشور بازدید بعمل آوردند .
آقای داود حبیب زاده مسئول گروه آموزشی الکترونيک ، کنترل و انرژی هاي تجديد پذير مرکز با اعلام این خبر گفت : پیرو اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه آموزشی فی مابین مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت اتوماسیون ساختمان آریا آتسز، جناب آقای گوران مدیر بخش کنترل و مدیریت انرژی شرکت رجین سوئد جهت آغاز همکاری در زمینه تدوین و آموزش سیستم های کنترل و مدیریت انرژی و هوشمند سازی سیستم های تاسیسات سرمایش و گرمایش بازیدی از مرکز تربیت مربی داشت .
همچنین در این جلسه طرفین به معرفی برنامه و بیان اهداف خود از این همکاری پرداخته و نیز مدیر بخش کنترل و مدیریت انرژی شرکت رجین سوئد به تشریح فعالیت های شرکت متبوع خود در اروپا و سراسر جهان بیان پرداخت و از علاقمندی خویش جهت تدوین پودمان و آموزش سیستم های مرتبط با کنترل و اتوماسیون تجهیزات سرمایش ، گرمایش و هواساز ادارات ، منازل و کارخانجات خبر داد .
با توجه به انعقاد این تفاهمنامه کلیه ی کلاس های آموزشی شرکت در کارگاه تجهیز شده در مرکز تربیت مربی برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان در صورت قبولی در آزمون گواهی نامه مشترک با سازمان فنی و حرفه ای اعطا خواهد شد.
اطلاعات تکمیلی کلاس ها در بخش آموزش های سایت قابل دسترسی می باشد.